Usluge i saradnja

DUNAV-TRANS poseduje višedecenijsko iskustvo, adekvatne plovne objekte i kvalifikovanu radnu snagu za pružanje sledećih usluga:

  • - Održavanje skelskog prelaza
  • - Prevoz roba na reci na unutrašnjim plovnim putevima
  • - Radovi na vodi
  • - Krstarenja Dunavom i Srebrnim jezerom

Održavanje skelskog prelaza

DUNAV-TRANS je osnovana 1985. godine u cilju obavljanja linijskog skelskog prevoza na Dunavu između Rama i Banatske Palanke, koji je od tada funkcioniše bez prekida. Danas, iza sebe imamo višedecenijsko iskustvo u obavljanju ovog posla bez ijednog incidenta u kojem je ugrožena bezbednost putnika. U godinama iza nas kontinuirano smo radili na poboljšanju kvaliteta usluga i osavremenjavali plovne objekte. Ako postoji potreba za uspostavljanje putničkog i/ili teretnog skelskog prevoza na unutrašnjim plovnim putevima, možete nas kontaktirati, Mi posedujemo dovoljan broj plovila i kvalifikovanu radnu snagu za obavljanje ovog posla. Posao možemo obavljati sami ili u kooperaciji sa nekim.

Turističke vožnje Dunavom

Zbog primetnog povećanja interesovanja za krstarenja Dunavom na području od ušća Velike Morave do Kapije Djerdapa uslovljenog kako prirodnim lepotama ovog kraja, tako i izuzetnim arheološkim lokalitetima na ovom području (Viminacijum, Ramska Tvrđava, Golubačka Tvrđava, ...), DUNAV-TRANS je u svoju ponudu uvrstio nekoliko varijanti krstarenja Dunavom i Srebrnim Jezerom.

Prevoz roba na reci na unutrašnjim plovnim putevima

Razne vrste roba možemo prevoziti na unutrašnjim plovnim putevima (drvna građa, kamen, rizla, kontejnerska roba, ...).

Radovi na vodi

DUNAV-TRANS iza sebe ima veliki broj uspešno obavljenih poslova u ovom domenu individualno ili kao podizvođač (radovi na izgradnji mostova, transport dizalica, bagera, obalno-utvrdni radovi, čišćenje plovnog puta ... ).