O nama

Osnovna delatnost

DUNAV-TRANS iz Rama je samostalna preduzetnička radnja osnovana 1985. god. sa ciljem obavljanja prevoznih usuga na Dunavu tj. uspostavljanja i održavanja linijskog skelskog prelaza za putnički i teretni saobraćaj izmedju Rama, opština Veliko Gradište i Banatske Palanke, opština Bela Crkva. Ovaj skelski prelaz povezuje Braničevski region istočne Srbije sa južno-banatskim regionom i skraćuje put za više od 100 km u odnosu na alternativni put preko Smederevsko-Kovinskog mosta.

Na ovom skelskom prevozu prevozimo putnike, bicikliste, motocikliste, automobile, kombije, kamione svih vrsta, prazne i pune šlepere, ostalu poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju, autobuse svih veličina, pa i rasute terete. U zavisnosti od sezonske frekfencije, prevoz se obavlja manjom skelom nosivosti do 100 tona ili većom skelom nosivosto do 200 tona.

U toku kalendarske godine skelski prevoz se obavlja po ustaljenom redu vožnje. Privremeni prekidi rada mogući su samo u slučaju ekstremnih vremenskih nepogoda: jakih vetrova, gustih jesenjih magli i postojanja velikih količina leda na reci.

Reference

DUNAV-TRANS je pored osnovne delatnosti, obavljanja skelskog prevoza na relaciji Ram - Banatska Palanka, učestvovala kao podizvođač u projektima hidrogradnje, obalno-utvrdnih radova, radovima na mostovima, transportu roba i tereta na unutrašnjim plovnim putevima itd.

Neki od projekata na kojima smo učestvovali: Renoviranje mosta Sloboda u Novom Sadu Kao podizvođač sa PIM-INŽINJERINGOM iz Beograda na poslovima transporta bagera, čišćenja vodnog puta, pobijanja talpi i šipova, ... Renoviranje nekoliko mostova na Savi Kao podizvođač sa MOSTOGRADNJOM iz Beograda u domenu pružanje tehničke podrške pri rekonstrukcijama i održavanjima Izgradnja mosta na Tisi Kao podizvođač sa INTERMOSTOM iz Beograda u domenu pružanja tehničke podrške pri iygradnji mosta Istražna bušenja u akvatorijumu buduće luke Kostolac u organizaciji Geološkog Zavoda CIP Beograd Radovi na postavljanju preko-dunavskog dalekovoda između Rama i Banatske Palanke sa ELNOS DOO iz Novog Sada za potrebe EPS-a Istražna bušenja u akvatorijumu ušća Save u Dunav sa Hidro Zavodom iz Novog Sada Radovi na čišćenju i produbljivanju reke Mlave sa Geo-Projektom DOO iz Sremske Mitrovice za potrebe elektrane Kostolac Prevoz kamena i rizle za potrebe obalno utvrdnih radova Prevoz drvne građe Obavljanje medjunarodnog skelskog prevoza između Srbije i Rumunija na relaciji Usije-Vinci - Moldavija Učešće plovila u snimanju filmova (Sveti Đorđe ubiva aždahu, ...) i raznih reportaža Boksiranje šlepova i barži u lukama i brodo-remontima

Poslednih nekoliko godina proširujemo dijapazon naših vidova usluga na unutrašnjim plovnim putevima (Dunav, Sava, Tisa) sa raznim plovilima u sopstvenoj svojini ili u zakupu.

Istorija firme

R.P.S. DUNAV-TRANS iz Rama je osnovana 1985. god. od strane njegovog osnivača i vlasnika Živorada Sekulića (Žika Skeledžija) sa osnovnim ciljem uspostavljanja i organizovanja skelskog prevoza na Dunavu između Rama (opština Veliko Gradište - Srbija) i Banatske Palanke (opština Bela Crkva - Vojvodina) koji omogućava stanovništvu Braničevskog regiona i Istočne Srbije, sa jedne strane i Južnog Banata pa i Rumunije, sa druge strane Dunava, da skrate put za nešto više od 100 km u odnosu na alternativni put preko mosta između Smedereva i Kovina. Vlasnik i osnivač ovim poslom nastavlja porodičnu tradiciju skelarenja od oca Milutina i deda Milovana, čiji se počeci ovih poslova vezuju za davnu 1920. god.

Sedište firme

Sedište firme DUNAV-TRANS je u Ramu, u ulici Cara Lazara br. 1, u porodičnoj kući vlasnika na samoj obali Dunava. Plovila su stacionirana u luci Ram i po potrebi se angažuju. Naselje Ram pripada opštini Veliko Gradište (braničevski region, Istočna Srbija). Nalazi se na 1076/1077 km plovnog puta Dunava i pripada oblasti Srednjeg Podunavlja.